logo
Salong La Femme personuppgiftspolicy

Salong La Femme (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen gäller dig som är kund hos oss på Salong La Femme. Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Salong La Femme org. nr: 560407-0242 med adress Sorterargatan 3, 162 50 Vällingby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig; namn, telefonnummer, mejladress, bokningar samt de olika typer av behandlingar som vi utför.

HUR HANTERAR VI TELEFONNUMMER?

Vi kommer bara att behandla ditt telefonnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.

VARFÖR BEHANDLAR VI OCH VARFÖR HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dig som kund i vår bokning och behandlingsystem. För att administrera bokningar och förmedla bokningstider till dig behöver vi kontaktuppgifter om dig såsom namn, telefonnummer och mejl. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna hantera din plats i vårt bokningsregister. Behandlingen av dina personuppgifter för att hantera din plats i bokningsregistret grundas på att vi ska hålla vad vi lovat när du bokar din tid (det vill säga för att fullgöra vårt avtal).

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig som har en bokad för att skicka ut smspåminnelse innan besöket hos oss. Behandlingen av dina personuppgifter för att hantera bokningar och behandlingar grundas på en så kallad intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig som visat intresse för oss.

Salong La Femme bedömer att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv vänt dig till oss med ditt ärende. Vi gör därför bedömningen att vi har rätt att behandla dessa uppgifter efter en intresseavvägning.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar inte din personuppgift med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

För Salong La Femme verksamhet gäller inte offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om er. uppgifter om dina personliga förhållanden om det kan antas att du eller någon dig närstående lider betydande men om uppgiften röjs.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter sparas i vårt aktiva register så länge du kvar som kund hos Salong La Femme. Om du inte längre vill vara kvar som kund hos oss så sparar vi dina uppgifter i sex månader efter din senaste behandling.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem. Om du vill ha information om dina uppgifter så mejlar du till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som kund kan få dina uppgifter rättade på plats eller via mejl.

RÄTT TILL RADERING

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.